Implantologija

Kada pacijent poseti stomatološku ordinaciju sa oštećenim ili inficiranim zubom, stomatolog će najčešće moći da sačuva prirodan zub. Ipak, ponekad to nije moguće, i tada je neophodno izvaditi zub i zameniti za sa zubnim implantatom.

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom ugradnjom veštačkih zuba odnosno zubnih implanata.

Zubni implantat je hirurška komponenta koja se ugrađuje u kost vilice kako bi podržala protetski rad poput krunice, mosta, proteze i deluje kao ortodontsko sidro.

Zubni implantati se izrađuju od biokompatibilnih materijala, najčešće od titanijuma, koji mogu da se oseointegrišu sa prirodnom zubnom kosti. Oseointegracija je funkcionalna i stukturna veza koštanog tkiva sa površinom ugrađenog implantata, odnosno usvajanje implantata kao prirodnog dela zubne kosti.

Nakon završenog procesa oseointegracije i oporavka, implant se može opteretiti protetskim radom (krunica, most, ili proteza) koji se pričvršćuje na zubni implant uz pomoć veze koja se naziva abatment ili suprastruktura.

Planiranje položaja i broja implantata je ključno za dugoročno zdravlje protetike, jer biomehaničke sile nastale tokom žvakanja mogu biti značajne.

Položaj implantata je određen položajem i uglom susednih zuba, laboratorijskim simulacijama ili korišćenjem kompjuterske tomografije sa CAD/CAM simulacijama.

Uspeh ili neuspeh implantata zavisi od zdravlja osobe koja se leči, lekova koji utiču na šanse za oseointegraciju i zdravlja tkiva u ustima. Takođe se procenjuje količina stresa koji će biti stavljen na implantat i učvršćenje tokom normalnog funkcionisanja.

Najnoviji članci iz ove oblasti: