Stručni saradnici

Misija Permadenta je da pruži pouzdane stomatološke, zdravstvene i estetske savete.

Zbog toga smo posvećeni tome da sav naš sadržaj bude verodostojan, medicinski tačan i da odražava najaktuelnija razmišljanja i perspektive o stomatologiji i zdravlju uopšte.

Ponosni smo na naše stručne saradnike, priznate stručnjake u svojim oblastima. Ovi profesionalci dolaze iz različitih oblasti medicine i zdravlja i imaju dugogodišnju kliničku praksu.

Zahvaljujući našim stručnim saradnicima, čitaoci Permadenta su u prilici da dobiju najkvalitetnije zdravstvene informacije kojima mogu da veruju.

Stručni saradnici osiguravaju da je sadržaj Permadenta ažuran, tačan i da Vam pomaže da živite zdraviji život.

Dragan Gazivoda
doktor stomatologije, spec. oralne hirurgije

Doc. dr Dragan Gazivoda, specijalista oralne hirurgije, rođen je 1955. godine u Beogradu, gde je i diplomirao na Stomatološkom fakultetu i završio specijalizaciju oralne.

Poseduje dugogodišnje iskustvo iz endodoncije i protetike, a oralnom hirurgijom se bavi preko dvadeset godina na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu.

Božica Tomčić
doktor stomatologije
Dr Božica Tomčić upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2012. godine, nastavljajući tako porodičnu tradiciju. Uspešno ga završava 2018. godine.

Tokom studija ističe se u oblastima dečje i preventivne stomatologije i oralne hirurgije.

Miloš Gazivoda
doktor stomatologije

Dr Miloš Gazivoda završio je stomatološki fakultet u Beogradu 2021. godine, a iste godine obavlja lekarski staž na Vojnomedicinskoj akademiji u trajanju od 6 meseci.

Radi u stomatološkoj ordinaciji Apex Premium od 2021. godine.

Eleonora Bede
doktor stomatologije

Dr Eleonora Bede završila je studije stomatologije 2013. godine u Novom Sadu. Od 2015. godine radi u stomatološkoj ordinaciji Dr Bede, gde nastavlja porodičnu tradiciju.

Posebno interesovanje i stručnost razvila je u oblastima endodoncije, protetike i estetske stomatologije.

Ana Dimitrijević
master sportske i terapijske fizičke aktivnosti