Oralna hirurgija

Oralna hirurgija obuhvata sve medicinske procedura koje uključuju veštačku modifikaciju zuba. Drugim rečima, hirurgija zuba, desni i kostiju vilice.

Oralne operacije se često izvode u stomatologiji, i zahtevaju samo lokalnu anesteziju.

Stomatolog će pacijenta uputiti na oralnog hiruga za intervencije kao što su:

 1. Hirurško vađenje umnjaka
 2. Apikotomija
 3. Hirurška ugradnja implanta
 4. Nivelacija alveolarnog grebena
 5. Hirurško vađenje očnjaka
 6. Denudacija
 7. Cistektomija
 8. Plastika sinusa
 9. Hirurško uklanjanje torusa
 10. Režanj operacija gingive
 11. Hirurško uklanjanje plika i frenuluma

Implantologija

Kada pacijent poseti stomatološku ordinaciju sa oštećenim ili inficiranim zubom, stomatolog će najčešće moći da sačuva prirodan zub. Ipak, ponekad to nije moguće, i tada je neophodno izvaditi zub i zameniti ga sa zubnim implantatom.

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom ugradnjom veštačkih zuba odnosno zubnih implanata.

Zubni implantat je hirurška komponenta koja se ugrađuje u kost vilice kako bi podržala protetski rad poput krunice, mosta, proteze i deluje kao ortodontsko sidro.

Zubni implantati se izrađuju od biokompatibilnih materijala, najčešće od titanijuma, koji mogu da se oseointegrišu sa prirodnom zubnom kosti. Oseointegracija je funkcionalna i stukturna veza koštanog tkiva sa površinom ugrađenog implantata, odnosno usvajanje implantata kao prirodnog dela zubne kosti.

Nakon završenog procesa oseointegracije i oporavka, implant se može opteretiti protetskim radom (krunica, most, ili proteza) koji se pričvršćuje na zubni implant uz pomoć veze koja se naziva abatment ili suprastruktura.

Planiranje položaja i broja implantata je ključno za dugoročno zdravlje protetike, jer biomehaničke sile nastale tokom žvakanja mogu biti značajne.

Položaj implantata je određen položajem i uglom susednih zuba, laboratorijskim simulacijama ili korišćenjem kompjuterske tomografije sa CAD/CAM simulacijama.

Uspeh ili neuspeh implantata zavisi od zdravlja osobe koja se leči, lekova koji utiču na šanse za oseointegraciju i zdravlja tkiva u ustima. Takođe se procenjuje količina stresa koji će biti stavljen na implantat i učvršćenje tokom normalnog funkcionisanja.

Izdvojeni članci:
Najnoviji članci iz ove oblasti: