• Home
  • Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija obuhvata sve medicinske procedura koje uključuju veštačku modifikaciju zuba. Drugim rečima, hirurgija zuba, desni i kostiju vilice.

Oralne operacije se često izvode u stomatologiji, i zahtevaju samo lokalnu anesteziju.

Stomatolog će pacijenta uputiti na oralnog hiruga za stanja poput lečenja umnjaka, složenih vađenja, ugradnje implanata, korekcije urođenih defekata rasta, izvođenja operacija sinus lifta (podizanja sinusa), ugradnje veštačke kosti ili slučaju komplikovane istorije bolesti.

Vrlo česta rutinska operacija koju izvode oralni hirurzi je i vađenje umnjaka.

Najnoviji članci iz ove oblasti: