Dostupne opcije stomatološke zdravstvene zaštite u Srbiji

Sveže informacije

U poslednjih nekoliko decenija organizacija stomatološke zdravstvene zaštite u Republici Srbiji pretrpela je velike promene.

Do pre 30ak godina, kompletne usluge iz ove oblasti medicine bile su besplatne za sve stanovnike.

Tada je na vrhuncu rada bio državni sektor. Usluge nisu naplaćivane ni deci ni odraslima, uključujući usluge poput vađenja zuba, lečenja zuba pa čak ni izrada protetskih nadoknada, krunice i mostovi, nije naplaćivana.

Nedugo nakon toga formirao se sistem participacije, gde je u manjem procentu pacijent u državnom sektoru plaćao usluge koje su mu izvršene. Ta participacija, odnosno učešće iznosila je 20%.

U vremenu u kome pacijenti nisu plaćali svoje usluge jasno je da privatni sektor i nije bio toliko razvijen, premda je postojao.

U privatni sektor spadaju privatne opšte i specijalističke stomatološke ordinacije gde kompletnu uslugu plaća pacijent.

Najveće promene srpska stomatologija pretrpela je ulaskom u novi milenijum, s početka dvehiljaditih. Tada se dogodila velika reforma zdravstva koja je umnogome pogodila i stomatologiju.

Od tada, usluge u okviru državnih institucija pacijenti počinju da plaćaju po punoj ceni.

Već od tog perioda počinje ubrzan razvoj privatnog sektora gde se na tlu zemlje otvara sve veći broj privatnih stomatoloških ordinacija.

Smatra se da je tome doprinno stav da pacijent u slučaju samostalnog plaćanja usluga treba da ima slobodu u izboru svog zubnog lekara i institucije, te se dešava veliki odliv pacijenata iz državnog u privatni sektor.

Kao posledica toga što je stomatologija postala još jedan trošak za stanovnike, došlo je do značajnog pogoršanja oralnog zdravlja, pokazuju drastično lošiji statistički podaci vezanim za oralno zdravlje.

Kada je reč o odrasloj populaciji, Ogroman broj pacijenata u našoj zemlji nema ni jedan zub, još veći broj ima neki od tipova bezubost.

Situacija sa dečjom stomatologijom takođe je prilično loša, a u daljem tekstu biće objašnjeno sve što je važno za ovu granu stomatologije.

Udružen manjak svesti i lošija ekonomska situacija svakako su doprinele toj dramatičnoj statistici.

No, danas situacija je takva da pacijenti pred sobom imaju dosta izbora, preostaje samo da se redovno i odgovorno javljaju na preglede.

Trenutno u Srbiji postoje sledeći moduli zdravstvene stomatološke zaštite:

  • Državna stomatologija
  • Privatna stomatologija
  • Stomatologija u sprezi sa privatnim zdravstvenim osiguranjima

Državna stomatologija

Kada je u pitanju državna stomatologija, svaka odrasla osoba sa overenom zdravstvenom knjižicom može da se leči u okviru primarne zdravstvene ustanove, Domu zdravlja, pri čemu svoje usluge plaćaju.

Cene u Domovima zdravlja su niže u odnosu na cene u privatnom sektoru.

Veoma važan podatak je da svi punoletni građani Srbije koji su nezaposleni ili pripadaju nekoj manjinskoj ili ugroženoj grupi u najbližem centru za socijalni rad mogu i treba da izvade potvrdu o besplatnim stomatološkim uslugama.

U tom slučaju pacijenti uopšte ne plaćaju stomatološke usluge poput pregleda, uklanjanja kamenca, sve vrste lečenja i vađenja zuba.

Jedine isključene usluge su protetsko zbrinjavanje i ugradnja implantata.

Ono što je možda najvažnije da pacijenti znaju je da sva deca tokom svog redovnog osnovnog, srednjeg i fakultetskog obrazovanja imaju potpuno besplatne stomatološke usluge.

Mobilni ortodontski aparati u cilju korigovanja nepravilnosti položaja zuba takođe su besplatni, dok se fiksne proteze plaćaju.

Samim tim, izgovor da se deca dovode u zapuštenom stanju, sa više od 10 veoma pokvarenih gangrenoznih zuba u nekim slučajevima, uznapredovalog cirkularnog karijesa, akutnim infekcijama porekla zuba, i to u najmlađem uzrastu, ne postoji.

Drugim rečima, neophodno je da roditelji redovno vode svoje dete stomatologu i pridržavaju se pravila o higijeni, ishrani i fluor-profilaksi kako bi deca imala zdrave zube te imala i dobro opšte zdravlje.

Važno je napomenuti da je neophodno jačati svest o prevenciji, posebno kada je jedna grupa dece u pitanju, a to su deca sa urođenim srčanim manama.

Za takvu decu je apsolutni imperativ očuvanje zdravlja zuba, budući da bakerijske kolekcije koje mogu biti porekla npr. inficiranog zuba mogu ugroziti život deteta.

Odrasli pacijenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu imaju pravo da u okviru pružanja prve pomoći kod akutnog stanja budu zbrinuti u nekoj od državnih ustanova, a potrebno je samo da imaju bilo kakav lični dokument.

Privatna stomatologija

Kada je u pitanju privatni sektor, situacija je prilično jasna.

Pacijentima je dostupan veliki broj privatnih stomatoloških ordinacija, te se pacijent samostalno odlučuje u koju od istih će ići i plaćati kompletno stomatološke usluge.

Pacijenti se obično odlučuju za posetu ordinaciji za koju imaju proverenu preporuku u smislu stručnosti stomatologa i koja je zvanično registrovana, što je svojevrsni imperativ kada je u pitanju medicinska ustanova bilo koje specijalnosti.

Veoma je važno da pacijenti biraju isključivo registrovane, licencirane ordinacije sa licenciranim kadrom, a da izbegavaju usluge koje se pružaju po kozmetičkim salonima i drugim skrivenim ili neregistrovanim mestima.

Na ovaj način se smanjuje rizik od ozbiljnih posledica i čuva zdravlje.

U privatnom sektoru takođe mogu da se zbrinjavaju i deca bez posebnih ograničenja, uz plaćanje celokupne usluge.

Stomatologija u sprezi sa privatnim zdravstvenim osiguranjima

Modul stomatološke zaštite koji je u sve većem porastu i koji može biti veoma dobar, jeste putem privatnog zdravstvenog osiguranja.

U našoj zemlji postoji veliki broj osiguravajućih kuća koje nude različite premije medicinskog osiguranja koje u određenoj meri obuhvataju stomatološke usluge.

Vrlo često zaposleni u pojedinim firmama dobijaju mogućnost da besplatno ili uz manju participaciju dobiju stomatološke usluge, i to u ordinacijama koje imaju potpisane ugovore sa osiguravajućom kućom.

Iz ovog razloga je korisno znati taj podatak i dodatno se informisati o mogućnostima koje privatno zdravstveno osiguranje pruža, ukoliko ga pacijent ima.

Zaključak

Svedoci smo veoma brzog vremena u kome su troškovi na dnevnom nivou izuzetno visoki, ali je od sušinske važnosti na lestvici prioriteta na sam vrh postaviti zdravlje.

Činjenica je da prevencija ne košta apsolutno ništa, a veća odgovornost umanjuje i troškove i stres koji mogu nastati kao posledica neadekvatne brige o zubima.

Iz ovog razloga danas postoji veliki broj opcija koje pacijenti samo treba da iskoriste i posvete veću brigu zdravlju usta i zuba odlučivši se za posetu stomatologu u državnoj ili privatnoj ustanovi, a dete odvesti potpuno besplatno u državnu ili uz određenu naknadu u privatnu praksu.

Iako se Srbija ne može pohvaliti fantastičnim životnim standardom, veliki je benefit to što dete od rođenja pa do kraja studija kao odrasla osoba može potpuno besplatno da brine o zdravlju zuba i usta.

Jedino što je potrebno je odgovorno pristupiti i razviti dobru naviku redovnih poseta stomatologu od najranijeg uzrasta.

Takođe, nezaposleni stanovnici naše zemlje imaju pravo na besplatnu stomatološku zaštitu što nije uobičajen model u odnosu na većinu drugih zemalja.

Dakle, mogućnosti je mnogo i samo je potrebno u dovoljnoj meri posvetiti se zdravlju pre nego što nastanu ozbiljni problemi i komplikacije.