Implant ili most: Prednosti i mane, cene, šta odabrati?

Kada je potrebno nadoknaditi jedan ili više prirodnih zuba, pacijentima je na raspolaganju više opcija, a najčešća dilema je upravo da li ugraditi zubni implant ili most.

Nadokanda nedostajućeg zuba preporučuje se odmah po gubitku prirodnog zuba, ne samo iz estetskih, već i iz funkcionalnih i medicinskih razloga. Na ovaj način sprečava se gubitak zubne korsti, pomeranje drugih zuba u prazan prostor, problem sa govorom i drugih stanja.

U ovom članku objasnićemo šta su implanti i zubni mostovi, kao i koje su prednosti jednog i drugog načina nadoknade nedostajućih zuba kako bi Vam pomogli da za sebe odaberete najbolje rešenje.

Šta je zubni implant?

Zubni implanti predstavljaju veštačku zamenu za prirodni zub, i smatraju se za zlatni standard kada je u pitanju nadoknada nedostajućeg zuba pacijenta.

Do gubitka prirodnog zuba može doći iz različitih razloga, uključujući traumu ili bolesti zuba i desni. U gotovo svim slučajevima, pacijentima se preporučuje ugradnja implanta.

Zubni implant se hirurški ugrađuje u zubnu kost pacijenta i zamenjuje prirodni zub, za koji se nakon zarastanja vezuje krunica, uz pomoć vezivnog elementa koji spaja krunicu sa implantom i naziva se suprastruktura.

Zbog čega je implant idealna zamena za prirodni zub?

Ugradnjom zubnog implanta ne rešava se samo estetski aspekt gubitka zuba, već se na optimalan način sprečava gubitak zubne kosti.

U procesu koji se naziva oseointegracija stvaraju se čvrste veze između zubne kosti i vilične kosti. Ovaj proces oporavka i zarastanja traje tri do šest meseci, nakon čega se implant ponaša kao prirodni koren zuba, i pruža veliku stabilnost i snažan oslonac za protetski radi.

Implant se zatim opterećuje trajnim protetskim radom, u ovom slučaju krunicom i proces ugradnje se završava.

Uspešnost ugradnje implanata izuzetno je velika i studije pokazuju da je uspešnost ugradnje preko 97%, odnosno 97% implanata traje duže od deset godina.

Zapravo, druga studija pokazala je da implanti u najvećem broju slučajeva traju preko 15 godina, a uz pravilno održavanje i redovne kontrole imlpant može biti čak i trajno rešenje.

Najveća mana zubnih implanata je njihova relativno visoka cena, pa su pacijenti ponekada prinuđeni da se odluče za povoljnije alternative, kao što su zubni mostovi.

Šta je zubni most?

Zubni most je zapravo niz od tri ili četiri krunice i može se koristiti za nadoknadu jednog ili dva nedostajuća zuba u nizu.

Uslov za ugradnju mosta je da prostor nedostajućeg zuba bude okružen sa po jednim zdravim prirodnim zubom sa svake strane ili ugrađenim zubnim implantom koji će nositi most umesto prirodnog zuba.

Prirodni zubi moraju biti izbrušeni i oblikovani za ugradnju zubnog mosta koji se potom cementira, i premošćuje regiju u kojoj nedostaje jedan ili dva zuba.

Cena zubnog mosta formira se tako što se broj krunica koje čine niz pomnoži sa pojedinačnom cenom krunice. U slučaju da je potrebno nadoknaditi jedan nedostajući zub taj niz im tri člana, po jedan na zdravim zubima sa obe strane nedostajućeg zuba, i jedan koji zapravo nadoknađuje zub.

U slučaju nadoknade dva zuba u nizu, most se sastoji od četiri krunice, po jednom na okolnim zdravim zubima, i dve koje nadoknađuju nedostajuće zube.

Most na implantima

Kao što je objašnjeno u prethodnoj sekciji, za ugradnju mosta neophodno je da sa obe strane nedostajućeg zuba postoji zdrav zub koji će nositi most.

Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen, moguće je ugraditi implant i na taj način obezbediti potporu i stabilnost zubnog mosta, sa jedne, ili obe strane.

Na ovaj način se smanjuju troškovi za pacijenta, jer je za nadoknadu tri ili četiri zuba neophodno ugraditi samo dva implanta, što znatno umanjuje cenu u odnosu na rešavanje bezubosti isključivo implantima.

Prednosti i mane

Zubni implanti su idealno rešenje za rešavanje bezubosti, kako funkcionalno tako i estetski.

Ipak, njihova relativno visoka cena je često prepreka za pacijente, posebno kada je potrebno ugraditi više implata, zbog čega se pacijenti odlučuju za ugradnju mosta.

Prednosti implanata:

  • Veća stabilnost i čvrstoća
  • Dugotrajnije rešenje
  • Estetski bolje rešenje
  • U slučaju gubitka okolnih zuba mogu se iskoristiti kao potpora budućim mostovima
  • Jako retko dolazi do loma ili otkaza
  • Sprečavaju gubitak zubne kosti

Prednosti mostova:

  • Niža cena u odnosu na implante
  • Ne zahtevaju operaciju

Poređenje cena

U narednoj tabeli možete videti rezultat našeg istraživanja cena. Cena se odnosi na jedan implant, ili jednu zubnu krunicu. Ukupnu cenu dobijate množenjem sa brojem nedostajućih zuba koje je potrebno nadoknaditi.

Zubni implant600 do 900 evra
Metalokeramička krunica100 do 150 evra
Bezmetalna krunica150 do 300 evra

Primer cene za nadoknadu dva vezana nedostajuća zuba, koristeći prosečnu cenu:

Dva dentalna implanta1,500 evra
Most od četiri metalokeramičke krunice500 evra
Most od četiri bezmetalne krunice900 evra

Zaključak

Kao što smo više naglasili, nadoknada zuba implantom je najbolje i najdugotrajnije rešenje. Ipak, u tabeli iznad možete videti da je nadoknada dva vezana zuba mostom od metalokeramičkih krunica čak do tri puta povoljnija u odnosu na implante.

Upravo zbog ove činjenice zubni mostovi su veoma popularni, iako su osim cene i brže i jednostavnije ugradnje inferiorno rešenje u odnosu na implante.

O prednostima bezmetalnih krunica možete pročitati u našem članku koji se bavi bezmetalnim i keramičkim krunicama.