Šta je abatment (suprastruktura)?

Ako ste se informisali o zubnim implantima, verovatno ste naleteli na pojam abatmenta ili suprastrukture, ali niste znali o čemu se radi. U ovom članku ćemo objasniti o čemu je reč.

Da li su abatment i suprastruktura isto?

Pre nego što objasnimo o čemu je reč, važno je reći da su ova dva pojma sinonimi, odnosno radi se o istom elementu koji se koristi u protetici, samo o različitim imenima.

Zbog toga ne treba da Vas buni ukoliko vidite da se negde pominje implant i abatment, a negde implant i suprastruktura, jer se ova dva pojma koriste podjednako i predstavljaju istu stvar.

Od čega se sastoje zubi implant?

Zubni implant se sastoji od tri dela:

  1. Samog zubnog implanta
  2. Abatmenta / suprastrukture
  3. Protetskog rada (najčešće krunica)

Zubni implant je zamena za prirodni koren zuba, koji se hirurški ugrađuje u viličnu kost pacijenta, i koji u procesu koji se naziva oseointegracija stvara funkcionalnu i strukturnu vezu sa koštanim tkivom.

Uprošćeno rečeno, ovo znači da implant srasta u kost, i postaje njen integralni deo, odnosno da telo prihvata zubni implant kao svoj prirodni element.

Zbog ovoga se implanti proizvode od materijala koji su biokompatibilni i koji omogućuju da dođe do potpunog srastanja i smanjuju mogućnost da dođe do odbacivanja na najmanju moguću meru. U praksi, samo nekoliko procenata implanata bude odbačeno.

Materijal od kog se izrađuju zubni implanti najčešće je titanijum, a u poslednje vreme i kombinacija titanijuma i cirkonijuma, u slučaju kompanije Sraumman.

Implanti se ugrađuju na mesto nedostajućeg zuba, i opterećuju se protetskim radom, najčešće krunicama ili mostovima kako bi se nadoknadio izgubljen zub ili više njih.

U slučaju da se radi o kompletnoj bezubosti vilice, više implanata, najčešće četiri ili šest, opterećuje se fiksnim protetskim radom koji nadoknađuje sve zube, u kombinovanom protetskom rešenju koje se naziva All-On-4 ili All-On-6.

Kod All-On-4 ponekad je moguće odmah po hirurškoj ugradnji implanata za njih vezati i privremenu protezu, u proceduri koja se među pacijentima popularno naziva zubi za dan ili zubi za 24 sata.

Sada, kada smo objasnili dva osnovna i generalno poznata elementa zubnih implanata, možemo da objasnimo i šta je suprastruktura.

Suprastruktura ili abatment je vezivni element koji se koristi da veže krunicu, most ili protezu na ugrađeni zubni implant.

Abatment može biti izrađen od različitih hipoalergenski materijala, kao što su titanijum, hirurški čelik, cirkonijum, ili zlato.

Keramički ili cirkonijumski abatmenti često su estetski bolje rešenje od metalnih, ali ih stomatolozi koriste sa oprezom jer njihova čvrstoća nije ni blizu čvrstoće titanijuma, zlata i drugih plemenitih materijala.

Zbog toga su metalne suprastrukture najčešči izbor, posebno za kod implanata na mestu zadnjih zuba koji trpe veće opterećenje.

Abatment može, ali ne mora, da bude paralelan sa implantom, odnosno abatment pruža mogućnost stomatolozima da ugrade krunicu ili protezu pod različitim uglom u odnosu na implant, i time postignu optimalne rezultate.

Optimalni rezultati u ovom kontekstu podrazumevaju da je rezultat ugradnje implanta zadovoljavajuć kako funkciononalno, pravilno raspoređujući opterećenje, tako i estetski, ugradnjom krunice protetskog rada koji stoji pod istim uglom i na način na koji bi stajao i prirodan zub.

Naravno, sve ovo utiče i na dužinu trajanja samog implanta.

Krunica, most ili fiksni protetski rad (totalna proteza) najčešće se fiksira za abatment uz pomoć cementa, odnosno cementira se za abatment, na isti način kao što bi se fiksirao i na izbrušen prirodni zub, pripreljen za ugradnju krunice.

Pacijenti ne treba da brinu previše o abatmentima, jer zubni implanti u daleko najvećem broju slučajeva dolaze u kompletu sa zubnim implantom, od istog proizvođača i odgovaraju tipu i veličini implanta, ali i protetskom radu kojim će se implant kasnije opteretiti.

U zavisnosti od proteskog rada kojim će implant biti opterećen, zavisi i koji tip abatmenta će se koristiti, tj. neće biti korišćen isti abatment za implant opterećen krunicom i totalnom protezom, što u određenoj meri utiče na cenu implanta.

Najčešće su abatmenti namenjeni za nošenje totalne proteze nešto skuplji od onih namenjenih za vezivanje sa krunicama i mostovima.