Zubi za 24 sata: Da li su zubi za dan mit ili realnost?

Sveže informacije

Zubi za 24 sata, odnosno zubi za dan, sve je popularniji način rešavanja delimične ili potpune bezubosti vilice u samo jednom danu.

Najčešće ova procedura podrazumeva rešavanje totalne bezubosti, a ovako brza procedura moguća je zahvaljujući razvoju stomatologije i savremenim implantima.

Ipak, zubi za 24 sata nisu dostupni svim pacijentima, a u ovom članku objasnićemo ko je kandidat, šta su implanti za jedan dan, kako izglda procedura, koja je cena i druge važne aspekte u vezi ove teme.

Šta su zubi za 24 sata?

Kada se pomenu zubi za 24 sata, obično se misli na rešavanje kompletne bezubosti vilice, i u ovom članku glavni fokus biće upravo na ovoj proceduri.

Iako možda zvuči suviše dobro da bi bilo istinito, rešavanje potpune bezubosti za jedan dan je moguće, no sama priprema zahteva više vremena i poseta stomatologu, kao i ponovnih poseta nakon ugradnje.

Treba imati u vidu da nisu svi kandidati za ovu proceduru, odnosno ona ne može biti obavljena kod svih pacijenata, o čemu ćemo detaljnije govoriti u nastavku ovog članka.

Sama procedura podrazumeva ugradnju zubnih implanata i privremenog protetskog rada tokom jedne posete stomatologu.

Stalni zubi, odnosno trajni protetski rad ili krunice, biće ugrađeni znatno kasnije, obično za šest do devet meseci, kada implanti u potpunosti zarastu i postanu integralni deo vilične kosti.

Zahvaljujući biokompatibilnim materijalima od kojih su izrađeni, najčešće titanijuma, ljudski organizam lako prihvata implante kao prirodni deo tela.

Pored toga, biokompatibilnost podrazumeva da implanti ne izazivaju alergijske reakcije i druge neželjene efekte.

Ko je kandidat?

Nažalost nisu svi pacijenti kandidati za postupak pod nazivom zubi za 24 sata ili zubi za dan.

Na osnovu kliničkog pregleda, ortopan i 3D snimka zuba, stomatolog procenjuje da li je pacijent kandidat za ovaj način rešavanja bezubosti.

Osim što potencijalni kandidati moraju biti dobrog opšteg zdravlja, važno je da je njihova vilična kost u dobrom stanju, odnosno da nije došlo do gubitka vilične kosti u većoj meri.

Kod osoba koje su davno izgubile veći deo zuba koji nije nadoknađen na vreme, postoji rizik od resorpcije vilične kosti i potrebe za pripremnim operacijama kao što su sinus lift ili nadoknada zubne kosti.

Ovo operacije zahtevaju nekoliko meseci oporavka, a implati mogu biti ugrađeni nakon ovog perioda.

Pored toga, potencijalni kandidat obično mora biti nepušač ili voljan da prestane sa pušenjem pre operacije, kako bi se smanjio rizik od otkaza implanta.

Sa druge strane, osobe lošeg opšteg ili oralnog zdravlja, sa stanjima kao što su bruksizam, autoimune bolesti, dijabetes i bolest desni, nažalost nisu kandidati za ugradnju implanata.

Vrste zuba za 24 sata

Zubi za dan su dostupni zahvaljujući konstantnom tehnološkom razvoju u stomatologiji, odnosno savremenim implantima koji se lakše i brže vezuju za viličnu kost.

Procedura ugradnje implanta odmah po vađenju zuba ubrzava proces zarastanja, a ova procedura se naziva i imedijatna ugradnja implanata.

Postoji nekoliko vrsta implanata i procedura koji omogućavaju pacijentu da nove zube dobije za 24 sata.

Implanti koji mogu biti opterećeni odmah po ugradnji

Ova vrsta implanata skraćeno se naziva ILI, od engleskog naziva immediate load implants, i dozvoljavaju opterećivanje privremenim krunicama ili privremnim zubnim mostom odmah po ugradnji.

Jedan od popularnih proizvođača implanata koji mogu biti opterećeni odmah ukoliko pacijent ima dovoljno vilične kosti jesu Bicon implanti, koji koriste nešto drugačiju tehnologiju vezivanja za viličnu kost pacijenta od tradicionalnih implanata.

Mini zubni implanti

Mini implanti, kao što ime sugeriše, su verzije tradicionalnih implanata sa znatno manjim prečnikom.

Zahvaljujući manjim dimenzijama, mini implante je moguće ugraditi i kod pacijenata kod kojih je u izvesnoj meri došlo do resorpcije zubne kosti, i kod kojih je ugradnja tradicionalnih implanata kontraindikovana.

Ipak, mana ovih implanata je nešto veća stopa otkaza, budući da oni pružaju manju stabilnost i čvrstoću u odnosu na implante uobičajene veličine.

Ovi implanti takođe mogu biti opterećeni privremenim mostovima i krunicama, ili čak fiksnim protetskim radom.

Fiksni protetski rad i mini implanti su zapravo veoma čest način rešavanja kompletne bezubosti u rešenju koje se naziva kombinovani protetski rad.

All-On-4

Najpopularnija procedura i praktično sinonim za pojam ugradnje zuba za 24 sata, je All-on-4 protetsko rešenje, koje se još naziva i proteza na implatima.

All-On-4 podrazumeva ugradnju četiri implanta, u nekim slučajevima šest, koji se ugrađuju u prednji deo i zadnji deo vilice.

Broj implanata koje je neophodno ugraditi varira u zavisnosti od toga o kojoj vilici se radi i stanju vilične kosti pacijenta.

Zahvaljujući posebnoj vrsti implanata i načina ugradnje zadnja dva implanta, koji se ugrađuju pod uglom, te je moguće da se ugrade veći implanti koji će pružati bolju stabilnost i retenciju, privremeni protetski rad se može ugraditi odmah.

Nakon šest do devet meseci, potrebno je ponovo posetiti stomatologa, kako bi se privremeni protetski rad zamenio trajnim.

All-on-4 je veoma popularan način rešavanja kompletne bezubosti zahvaljujući prihvatljivoj ceni, budući da kombinuje protetski radi i implante, a istovremeno donosi najveći broj prednosti implanata, odnosno:

  • Udobnost
  • Dugotrajnost
  • Stabilnost
  • Dobar izgled

Procedura

Procedura kod zuba za 24 sata veoma je slična uobičajenoj ugradnji implanata.

Zapravo, sama hirurška procedura je gotovo identična, bilo da je reč o ugradnji mini implanata ili All-On-4 rešenja, a osnovna razlika je u vrsti implanata koji se ugrađuju.

Procedura podrazumeva nekoliko koraka o kojima govorimo u nastavku.

Pregled i planiranje

Kako bi se utvrdilo da li je osoba kandidat za ugradnju implanata i zuba za dan, neophodan je klinički pregled stomatologa, odnosno oralnog hirurga.

Pored pregleda zuba i desni, za procenu stanja zuba i vilične kosti pacijenta neophodan je ortopan snimak, a veoma često i 3D snimak zuba.

Ukoliko je pacijent dobrog opšteg stanja i ispunjeni su preduslovi za ugradnju implanata, može se nastaviti sa procesom pripreme i njihove ugradnje.

Između ostalih, ovi preduslovi uključuju odsustvo bolesti desni, dovoljnu količinu i kvalitet vilične kosti.

U nekim slučajevima, lečenje upale desni ili druge pripremne procedure mogu biti neophodne.

Hirurška ugradnja implanata

Ugradnja implanata predstavlja hiruršku proceduru koja se obavlja u lokalnoj anesteziji, a neke ordinacije nude i veoma savremeno rešenje davanja kompjuterizovane anestezije, čime se nelagoda svodi na najmanju meru.

Pre same ugradnje, preostali zubi pacijenta će biti izvađeni, a usta i zubi temeljno očišćeni, nakon čega se pristupa samoj proceduri ugradnje implanata u viličnu kost.

Kada se ugrade, implanti imaju ulogu nadoknade prirodnog korena zuba, i u procesu oseointegracije, odnosno oporavka i zarastanja, stvaraju čvrstu vezu sa tkivom vilične kosti.

Ugradnja protetskog rada

Nakon što su implanti ugrađeni, uz pomoć abatmenta ili suprastrukture, za implant se vezuje privremen protetski rad, odnosno privremeni zubi.

Slika na početku članka ilustruje kako izgleda All-On-4 rešenje, koje se sastoji od proteze sa zubima koji odgovaraju prirodnim zubima pacijenta i četiri do šest implanta.

U zavisnosti od stanja vilične kosti pacijenta i da li se nadoknađuju zubi u gornjoj ili donjoj vilici, zavisiće i broj implanata koje je neophodno ugraditi kako bi celo rešenje bilo dugotrajno i stabilno.

Oporavak od operacije

Kada je procedura završena, pacijent dobija savete i uputstva u vezi inicaijalnog oporavka od operacije i dalje nege, te može napustiti ordinaciju.

Zarastanje rane može potrajati nekoliko dana, a tokom ovog perioda važno je konzumirati mekanu hranu.

Održavanje odlične oralne higijene i pridržavanje preporučenog režima ishrane, koji isključuje veoma tvrde i lepljive hrane, kao i hrane koja zahteva mnogo žvakanja, neophodno je kako se proces oporavka kao i stvaranje veze između implanata i vilične kosti ne bi ugrozio.

Finalni pregled i ugradnja trajnog protetskog rada

Nakon šest do devet meseci, kada je proces oporavka i srastanja implanata sa zubnom kosti završen, pacijent može posetiti stomatologa radi finalnog pregleda.

Tokom ove posete biće uklonjen privremen protetski rad, koji će zameniti trajni, čime se ova procedura završava.

Kao što se iz objašnjene procedure moglo videti, cela procedura zahteva više od 24 sata i više od jedne posete stomatologu, no sama ugradnja implanata i privremenih zuba obavlja se zaista za jedan dan, pa se sa razlogom govori o rešenju bezubosti za 24 sata.

Oporavak

Ugradnja implanta obavlja se u lokalnoj anesteziji, a pacijent odmah po obavljenoj operaciji može napustiti stomatološku ordinaciju.

Ipak, preporučuje se odmor do kraja ostatka dana, pa je najbolje uzeti slobodan dan.

Nakon prestanka dejstva anestezije, pojava bola i blagog krvarenja je normalna i očekivana pojava, a bol se može kupirati lekovima protiv zubobolje koji ne utiču na krvarenje, najčešće lekovima iz grupe ibuprofena.

Pored toga, mogu se javiti i otok desni i lica ili modrice, što ne treba da predstavlja razlog za brigu. Tegobe se uobičajeno povlače nekoliko dana od operacije.

Kompletan proces zarastanja implanta traje od šest do devet meseci, nakon čega se on može opteretiti trajnim protetskim radom.

Rizici

Operacija ugradnje implanata je hirurška procedura koja sa sobom nosi određene rizike, ali je rizik od komplikacija mali, a procedura se smatra potpuno bezbednom.

Iako ugradnja implanata ima izuzetno visoku stopu uspešnosti, od preko 97%, postoji mogućnost da ugradnja implanta ne bude uspešna ili da se jave komplikacije.

Ove komplikacije mogu da uključuju:

  • Produženo krvarenje ili otok
  • Infekcije
  • Oštećenja nerava
  • Probleme sa sinusima
  • Otkaz implanta tokom procesa oseointegracije

Pravilnom negom i održavanjem dobre oralne higijene smanjuje se rizik od razvoja komplikacija i otkaza zubnog implanta, ali i produžava životni vek implanta.

Pored toga, redovnim stomatološkim kontrolama se sve eventualne bolesti desni mogu uočiti i lečiti na vreme, čime se razvoj bolesti desni koje mogu dovesti do otkaza implanta.

Bolesti desni počinju blagom upalom, poznatom kao gingivitis, a jedan od najjasnijih simptoma upale je krvarenje desni.

Cena

U tabeli ispod nalaze se cene ugradnje implanata i All-On-4 rešenja, koje podrazumeva ugradnju četiri zubna implanta i fiksni protetski rad.

Kod nekih pacijenata mogu biti neophodni dodatni pripremni zahvati, poput ekstrakcije zuba, lečenja zuba ili desni, podizanja sinusa, nadogradnje vilične kosti i drugih, što može uticati na ukupnu cenu.

VrstaCena
Tradicionalni implantod 600 evra po implantu
Mini implantod 500 evra po implantu
All-on-4od 3,500 evra po vilici

Na cenu u velikoj meri utiče vrsta i proizvođač implanta koji se ugrađuje, kao i cenovna politika ordinacije u kojoj se operacija obavlja.

Zaključak

Zubi za 24 sata najčešće podrazumevaju rešavanje kompletne bezubosti vilice, kombinujući implante i fiksni protetski rad.

Ovo rešenje zahteva ugradnju četiri implanta koji potom nose fiksni protetski rad, a naziva se još i All-On-4 ili proteza na implantima.

Na ovaj način se smanjuju troškovi za pacijenta, budući je neophodno ugraditi manji broj implanata u odnosu na nadoknadu svih zuba na ovaj način, ali se istovremeno zadržavaju prednosti implanata, poput udobnosti i dugotrajnosti.