Mini implanti: Šta su, cena, procedura ugradnje

Tradicionlani zubni implanti su „zlatni standard“ za nadoknadu nedostajućeg zuba.

Ipak, ugradnja klasičnih implanata nekada nije moguća, pre svega u slučajevima kada je došlo do gubitka kosti kod pacijenta, ili je implant potrebno ugraditi u regiju koja je pretrpana prirodnim zubima ili implantima.

U ovim slučajevima, pacijentu se može preporučiti ugradnja mini implanta, koji mogu biti ugrađeni zahvaljujući svom manjem prečniku ili dužini.

Šta su mini implanti?

Kao što i samo ime sugeriše, mini implanti su mala verzija zubnih implanata, koji se osim po svojoj veličini ne razlikuju od tradicionalnih implanata.

Izrađeni su u od istih materijala, najčešće titanijuma, kao i implanti standardne veličine, ali su znatno manjeg prečnika ili dužine od tradicionalnih implanata.

Jedina razlika, osim veličine, u odnosno su na obične implante je činjenica da je kod njih suprastruktura integralni deo implanta, i ne ugrađuje se naknadno.

Glavna prednost mini implanata je mogućnost ugradnje u regije u kojima ugradnja klasičnih implanata nije moguća, najčešće zbog gubitka zubne kosti kod pacijenta.

Naime, nakon gubitka prirodnog zuba zubna kost počinje da atrofira, odnosno da se dolazi do procesa smanjenja njena gustina na mestu izvađenog zuba.

Do ovoga u slučajevima kada je od vađenja prirodnog zuba protekao duži vremenski period vrlo je moguće da debljina i gustina kosti nije dovoljna za ugradnju implanata standardne veličine.

U ovim slučajevima, neophodno je da se uradi operacija podizanja sinusa ili augmentacije zubne kosti gorenje vilice.

Zahvaljujući značajno manjim dimenzijama, ugradnja mini implanta je često moguća čak i kada je kod pacijenta došlo do značajnog gubitka kosti.

Na taj način se izbegavaju ove pripremne operacije i smanjuju dodatni troškovi, a cela procedura ubrzava i čini komfornijom za pacijenta.

Ukoliko je neophodno prvo nadoknaditi zubnu kost, ceo proces bi sa tradicionalnim implantima dodatno bio prolongiran za vreme oporavka od operacije podizanja sinusa.

Osim ove glavne prednosti, mini implanti su nešto jeftiniji u odnosu na tradicionalne implante.

Ipak, zbog njihove veličine, mini implanti su manje stabilni i zbog toga se njihova ugradnja preporučuje samo u slučajevima kada je to neophodno.

Ponekad će biti potrebno ugraditi i veći broj mini implanata kako bi se postigao isti efekat koji bi bio postignut korišćenjem manjeg broja implanata uobičajene veličine.

Cena mini implanta

Kada je reč o ceni mini implanta, ona varira od proizvođača implanta, kao i ordinacije i grada u kom se mini implant ugrađuje.

Prema našem istraživanju cena ugradnje mini implanta kreće se od 400 do 700 evra, i ona uključuje sam implant, krunicu i suprastrukuturu (vezivni element koji se koristi za fiksiranje krunice na sam implant).

Mini implanti se mogu kombinovati i sa fiksnim protetskim radom, odnosno za izradu All-On-4 i All-On-6 rešenja, u kom slučaju se ukupna cena formira u zavisnosti od broja implanata (četiri ili šest) i fiksnog protetskog rada.

Kod pacijenata koji su kandidati za proceduru pod nazivom zubi za 24 sata, ugrađeni implanti mogu odmah biti opterećeni privremenim veštačkim zubima, čime se kompletna bezubost vilice rešava u samo jednoj poseti stomatologu.

Alternativno, cenovno atraktivno rešenje, predstavlja kombinovanje mini implanata i proteza za nadoknadu zuba, čime se obezbeđuje njihova stabilnost uz ugradnju minimalnog broja implanata.

U nekim slučajevima dovoljno je ugraditi dva mini implanta radi postizanja željenih rezultata.

Cena ovakvih rešenja zavisi od broja implanata koje je potrebno ugraditi kao i vrste proteze koja se na njih vezuje.

Procedura ugradnje mini implanata

Sama procedura ugradnje implata je identična ugradnji tradicionalnih zubnih implanata.

Ona podrazumeva hiruršku ugradnju implanta u viličnu kost, koja je bezbolna i obavlja se u lokalnoj anestiji.

Nakon operacije, i prestanka delovanja lokalne anestezije, može doći do bola i otoka koji prestaje spontano u roku od nekoliko dana, a do tada se pacijentima savetuje upotreba analgetika koji ne utiču na krvarenje (ibuprofen).

Ukoliko bol ili otok ne nestanu nekon nekoliko dana od operacije, potrebno je da se pacijent javi svom oralnom hirurgu.

Nakon ugradnje, neophodno je da zubni implant u procesu oseointegracije u potpunosti sraste sa zubnom kosti.

Ovaj proces traje od tri do šest meseci, i u ovom periodu implant ne može biti opterećen trajnim protetskim radom, najčešće krunicom ili zubnim mostom.

Samo zarastanje rane zuba traje obično između nedelju i dve dana.

Proces oseointegracije i potpunog oporavka ne razlikuje se u odnosu na tradicionalne implante, a sama operacija ugradnje je manje invanzivna zahvaljujući manjoj veličini ovih implanata.

U ovom periodu moguće je implant opteretiti privremenim protetskim radom (privremenom krunicom), ali se tokom jela i žvakanja regija gde je implant ugrađen treba što više štedeti.

Na ovaj način omogućuje se da implant pravilno zaraste i spreči odbacivanje od strane zubne kosti.

Procenat uspešnosti ugradnje zubnih implanata je preko 97%, pre svega zavaljujući materijala od kog su implanti izrađeni.

Kada je reč o trajanju mini implanata, smatra se da nemaju ništa kraći vek od tradicionalnih implanata uz redovne kontrole i održavanje higijene usta i zuba.

Titanijum je biokompatibilan materijal, što znači da ne izaziva alergijske reakcije i lako se prihvata kao prirodni deo zubne kosti od strane ljudskog organizma.

Zaključak

Mini implanti su vrsta zubnih implanata koja je znatno manja od tradicionalnih implanata, što stomatolozima tj. oralnim hirurzima omogućava da ih ugrade na mesta na koja tradicionalni implanti ne mogu biti ugrađeni.

Ovo uključuje regije u kojima je došlo do gubitka zubne kosti u većoj meri, ili je regija pretrpana prirodnim zubima ili implantima.

Osim po veličini, ne razlikuju se od tradicionalnih implanata, a sam proces ugradnje je gotovo identičan.

Prednosti mini implanata:

  • Mogu da se ugrade u regije u kojima to inače ne bi bilo moguće
  • Omogućuju da se izbegne operacija sinus lift ili nadoknade zubne kosti
  • Cena mini implanata je niža
  • Oporavak nakon operacije ugradnje je kraća
  • Operacija ugradnje je manje invanzivna

Mane mini implanata:

  • Pružaju znatno manju stabilnost
  • Mogu zahtevati ugradnju većeg broja implanata

Mini implanti mogu se ugraditi u gornju i donju vilicu, ali i mogu biti korišćeni kao oslonac za fiksni protetski rad, tj. četiri ili šest mini implanata mogu nositi totalnu protezu u kombinovanom rešenju koje se naziva All-On-4 ili All-On-6.

Najbolji stomatolozi po fer i transparentnoj ceni.

Ostavite nam svoj broj telefona i ubrzo ćemo Vas kontaktirati radi pronalaska najboljeg stomatologa blizu Vas, bez provizije ili dodatnih troškova.