Hollywood Smile cena: Koliko košta i od čega zavisi?

U našem velikom članku o Hollywood Smile proceduri detaljno smo objasnili šta je Hollywood Smile, šta podrezumeva, kako se izvodi, ali najviše pitanja dobijamo o tome koja je Hollywood Smile cena.

Zbog toga smo odlučili da napišemo jedan članak koji će dodatno objasniti od čega zavisi Hollywood Smile cena, ali svakako Vam preporučujemo da pogledate i naš detaljni članak na ovu temu.

Od čega zavisi cena Hollywood Smile tretmana?

Kao što već verovatno znate, Hollywood smile podrazumeva kompletnu transformaciju osmeha pacijenta, koja se može postići na više načina, ali najčešće upotrebom zubnih krunica, i to bezmetalnih krunica, a ređe upotrebom faseta.

Cena Hollywood Smile tretmana sa krunicama

Krunice ili navlake, mogu biti metalokeramičke ili bezmetalne, izrađene isključivo od keramike, najčešće cirkonijuma.

Bezmetalne krunice, koje se nazivaju još i keramičke ili cirkonijumske, najčešći su izbor pacijenata koji žele novi osmeh, budući da je njihova glavna prednost u odnosu na metalokeramičke bolji estetski efekat.

Naime, metalokeramičke krunice sadrže metalnu osnovu na koju se potom izliva keramika. U nekim slučajevima, ta metalna baza može biti vidljiva na spoju krunice sa desnima, što kvari opšti utisak.

Kako je Hollywood smile čisto estetska intervencija, ne treba da čudi što su keramičke krunice prvi izbor.

O kakvim se krunicama radi, u velikoj meri utiče i na cenu Hollywood Smile rada, budući da se pacijentu ugradi najmajne deset krunica po vilici, odnosno neophodno je ugraditi krunice od petice do petice.

Metalokeramičke krunice su jeftinije, pa ukoliko je cena važan paramatar, i one mogu biti izbor kod totalne transformacije osmeha.

Ugradnjom krunica, nezavisno od materijala od kojih su izrađene, moguće je uticati i na oblik i veličinu zuba, kao i na njihovu poziciju, odnosno nove navlake mogu biti nešto veće ili manje od prirodnih zuba, kao i nešto drugačijeg oblika.

Upravo zbog mogućnosti za neverovatne promene osmeha kod pacijenata ovaj tretman je hit u Holivudu, po kom i nosi ime, a verovatno da svako može da se seti neke poznate ličnosti koja je transformisala osmeh.

Glavna mana ugradnje krunica u ovom tretmanu je činjenica da je neophodno brušenje gotovo svih zuba pacijenta, uključujući i zdrave zube.

Zubi se bruse oko 2mm, u lokalnoj anesteziji, te sama procedura bušenja nije bolna.

U nastavku možete videti cene bezmetalnih i metalokeramičkih krunica, kao i cenu ugradnje za jednu ili obe vilice, podrazumevajući da je neophodno ugraditi deset krunica po vilici.

Metalokeramička krunica100 do 150 evra
Bezmetalna krunica150 do 300 evra
Prosek: Metalokeramička krunica125 evra
Prosek: Bezmetalna krunica225 evra
Prosek: Hollywood Smile, jedna vilica, 10 metalokeramičkih krunica1,250 evra
Prosek: Hollywood Smile, jedna vilica, 10 bezmetalnih krunica2,225 evra
Prosek: Hollywood Smile, obe vilice, 20 metalokeramičkih krunica2,500 evra
Prosek: Hollywood Smile, obe vilice, 20 bezmetalnih krunica4,450 evra

Cena Hollywood Smile tretmana sa fasetama

Fasete ili viniri su ljuspice koje se lepe odnosno cementiraju za prednji, vidljvi deo zuba.

Za razliku od krunica koje zahtevaju brušenje kompletnog zuba od oko 2mm, kod keramičkih faseta je neophodno znatno manje brušenja, i to samo prednje strane zuba za koju će faseta biti zalepljena.

Iako zvuči savršeno, stomatolozi retko ugrađuju fasete u postopku Hollywood Smile jer pružaju znatno manje mogućnosti za ispravljanje nepravilnosti zuba.

Fasete se praktično mogu koristiti samo kod pacijenata koji već imaju savršenu veličinu, oblik i poziciju zuba, a potrebno je samo izvršiti korekciju boje.

U ovom slučaju, svakako da se prvenstveno preporučuje profesionalno izbeljivanje zuba, koje je znatno manje invanzivno, ne podrazumeva brušenje zdravih zuba, i drastično je jeftinije.

Fasete su izrađene od keramike odnosno cirkonijuma, i ne sadrže metalne delove.

U nastavku možete videti tabelu cenu kada se osmeh transformiše uz pomoć faseta.

Faseta100 do 200 evra
Prosek: Faseta150 evra
Prosek: Hollywood Smile, jedna vilica, 10 faseta1,500 evra
Prosek: Hollywood Smile, obe vilice, 20 faseta3,000 evra

Kao još jednu manu faseta treba navesti i da su fasete dosta sklonije otkazu odnosno odlepljivanju i otpadanju od krunica.

Osim faseta, pacijentima koji imaju potrebu za manjim korekcijama, na raspolaganju su i luminiri, navlake bez brušenja zuba, koji se cementiraju direktno za prirodne zube.

U članku luminiri ili krunice bavili smo se detaljno poređenjem ova dva stomatološka rada.

Na kraju, treba napomenuti da osim pomenutih keramičkih faseta, postoje i kompozitne fasete, koje se izrađuju direktno u ustima pacijenta od materijala od kog su izrađene i bele plombe.

Ipak, kada se koriste kao deo Hollywood smile tretmana, uobičajeno je da se koriste krunice ili keramički fasete zbog boljih estetskih osobina u odnosu na kompozit.

Kombinovana rešenja

Hollywood Smile je rešenje koje se individualno planira za svakog pacijenta, pa je moguće kombinovati fasete i krunice, tako da ceo tretman bude što manje invanzivan, kao i da se ukupna cena smanji.

Cena tretmana u tom slučaju dobija se kao zbir cena svih krunica i svih faseta koje je neophodno ugraditi.

Dodatni troškovi kod Hollywood Smile transformacije osmeha

Kako bi kod pacijenta bile ugrađene krunice i postignuti maksimalni rezultati, nekada je potrebno obaviti dodatne stomatološke radove.

Ovde je pre svega reč o popravci svim zuba, što može uključivati lečenje i plombe, ali i nadoknađivanje nedostajućih zuba implantima ili zubnim mostovima.

O sličnostima i razlikama između implanata i mostova možete pročitati u odvojenom tekstu koji se bavi upravo tom tematikom.

Svi ovi radovi mogu dodatno uticati na ukupnu cenu Hollywood Smile tretmana, u nekim slučajevima to je gotovo zanemarljivo veći iznos, dok kod ugradnje implanata to može biti osetna razlika u ceni, imajući u vidu da je cena zubnih implanata oko 700 evra.

Ova cena uključuje hiruršku ugradnju implanta, abatment ili suprastrukturu i bezmetalnu krunicu.

Cena implanata naravno varira u zavisnoti od proizvođača implanta, veličine i tipa implanta koji je potrebno ugraditi, ordinacije u kojoj se implant ugrađuje i td.

Kod odabira implanta važno je obratiti pažnju da li proizvođač i ordinacija daju garanciju i u kom trajanju. Neki proizvođači pacijentima nude čak doživotnu garanciju na njihove implante.

Zaključak

Cenu Hollywood smile procedure u najvećoj meri određuje broj zuba koje je potrebno transformisati, ali i načina na koji će transformacija biti obavljena.

Najčešće se koriste bezmetalne krunice, koje su zlatni standard kada je reč o estetici i funkcionalnosti krunica.

Cena je nešto niža u slučaju da se koriste metalokeramičke krunice ili fasete.

Osim toga, na cenu utiču i dodatni stomatološki radovi kao što su popravke i lečenja zuba i eventualno nadoknađivanje nedostajućih zuba.