• Home
  • Protetika
  • Zubne proteze bez nepca: Šta su, prednosti, mane, cena

Zubne proteze bez nepca: Šta su, prednosti, mane, cena

Zubne proteze bez nepca, kao što ime samo kaže, su proteze koje se ne oslanjaju na nepce, i na taj način povećavaju komfor za pacijenta i poboljšavaju osećaj prilikom jela.

Kada se govori o protezama bez nepca, najčešće se misli na jedan od dva tipa proteze bez nepca:

  1. All-On-4. Totalna proteza nošena na četiri zubna implanta, u potpunosti bez nepca.
  2. Vizil proteza. Parcijalna skeletirana proteza, sa redukovanim metalnim delom koji dodiruje nepce zbog čega se praktično smatra rešenjem bez nepca.

U ovom članku govorićemo o protezama za zube bez nepca, i objasniti obe vrste ovih proteza, šta su, prednosti, mane i cene.

Šta su proteze bez nepca?

Od kada proteze za zube postoje, jedna od glavnih zamerki pacijenata odnosi se na deo proteze koji pokriva nepce.

Osobe koje ne znaju kako proteze funkcionišu, mogu biti iznenađene da su proteze za gornje zube dizajnirane tako da pokrivaju gornje nepce, što je za pacijente često neprijatno i ometa normalno jelo, smanjujući čulo ukusa i mogućnost uživanja u hrani.

Proteze za zube bez nepca su savremenije verzije i zahvaljujući tome što ne pokrivaju nepce, ili ga pokrivaju u znatno manjem delu od standardnih proteza, one su mnogo komfornije za pacijente i pružaju znatno bolji osećaj.

Ovo je naročito značajno kod osoba koje imaju refleks povraćanja, ili gag refleks, i kojima je često period navikavanja na tradicionalnu protezu dugačak i izuzetno naporan, a neke osobe zbog ovoga čak moraju da odustanu od nošenja proteze i potraže alternative.

Pored toga, proteze bez nepca su manje, pružaju osećaj koji više odgovara prirodnim zubima i neće izazvati iritaciju nepca.

Kao što je u uvodu pomenuto, dve vrste proteza bez nepca su All-On-4 rešenje i vizil proteza.

U nastavku ćemo objasniti oba rešenja, koje su njihove glavne karakteristike, cena i kada se koriste.

All-On-4

All-On-4 je rešenje koje se ponekada naziva i proteza na implantima, a ovo rešenje kombinuje stabilnost i sigurnost koju donose zubni implanti, sa relativno pristupačnom cenom koju donose proteze.

U pitanju su totalne proteze, kojima se rešava kompletna bezubost vilice, što znači da je preduslov za ugradnju ovog rešenja da osoba nema ni jedan zub u vilici.

All-On-4 podrazumeva ugradnju četiri zubna implanta, koja preuzimaju ulogu prirodnih korena zuba i nose budući protetski rad, odnosno totalnu protezu.

Proteza na implantima uopšte ne dodiruje nepce, i veoma je stabilno i dugotrajno rešenje, pored toga što je izuzetno komforno za nošenje, budući da nema pomeranja tokom jela, govora i drugih svakodnevnih aktivnosti.

Implanti koji se ugrađuju sa zadnje strane vilice ugrađuju se pod specifičnim uglom, što omogućuje ugradnju većih implanata i ovo rešenje čini dostupnim i za osobe kod kojih je došlo do gubitka vilične kosti.

Ovo praktično znači da se izbegavaju pripremne operacije poput nadoknade zubne kosti ili sinus lift operacije.

Prednji implanti koji se ugrađuju u nekim slučajevima mogu biti takozvani mini implanti, čime se takođe izbegavaju pripremne operacije, a oporavak nakon ugradnje implanata je obično nešto kraći.

Fotografija koja ilustruje ovo rešenje nalazi se na samom početku članka.

Totalna proteza koja je deo All-On-4 rešenja izrađuje se po meri pacijenta, tako da odlično leži na desnima i izgleda kao prirodni zubi, pa je jako teško prepoznati da je reč o veštačkoj nadoknadi zuba.

Za kraj, treba reći da su proteze na implantima fiksno rešenje, odnosno ne mogu se izvaditi iz usta.

Pacijenti protezu održavaju na sličan način kao i prirodne zube, a savetuje se i upotreba aparata za ispiranje zuba kako bi se osigurala dobra oralna higijena.

U pitanju je izuzetno dugotrajno rešenje, veoma često i doživotno.

Proizvođači zubnih implanata daju doživotnu garanciju na implante, no uslove ove garancije potrebno je proveriti sa oralnim hirurgom koji će implante ugraditi.

All-On-4 cena

Kada je reč o protezi na implantima, ukupna cena predstavlja zbir pojedinačnih cena ugrađenih implanata i totalne proteze.

Cena All-On-4 rešenja varira u zavisnosti od vrste i proizvođača implanata koji se ugrađuju, grada, ordinacije i hirurga koji ih ugrađuje.

U proseku, rešavanje potpune bezubosti vilice na ovaj način košta između 3,500 i 5,000 evra po vilici.

Ova cena obuhvata hirušku ugradnju četiri implanta i izradu i ugradnju totalne proteze.

Vizil proteza

Parcijalna skeletirana proteza sa redukovanim nepcem, odnosno vizil proteza, dobar je izbor za osobe koje su izgubile veći broj zuba, ali ne i sve zube.

Ona se izrađuje tako da nadoknađuje nedostajuće zube, no kod nje se najčešće ne može u potpunosti izbeći dodirivanje nepca.

Naziv skeletirana, ova proteza ima zahvaljujući bazi, odnosno skeletu, koji protezi daje čvrstoću i ravnomerno raspoređuje pritisak koji nastaje žvakanjem.

U zavisnoti od materijala od kog je skelet izrađen, mogu se razlikovati dve vrste vizil proteze:

  • Vizil proteza sa metalnom bazom
  • Poliuretanska vizil proteza (bela vizil proteza)

Zahvaljujući čvrstoći koju skelet daje protezi, ova proteza u značajnoj meri usporava resorpciju vilične kosti do koje dolazi nakon gubitka prirodnih zuba.

Za razliku od proteze na implantima, skeletirana proteza je mobilna proteza.

Ovo znači da se proteza može izvaditi radi boljeg održavanja higijene.

Po načinu kačenja na prirodne zube, razlikuju se tri tipa vizil proteze:

  1. Vizil proteze sa kukicama. Vezuju se za za prirodne zube uz pomoć livenih kukica koje se mogu videti tokom osmeha ili govora.
  2. Vizil proteza sa atačmenima. Fiksiraju se na prirodne zube uz pomoć kopči sa unutrašnje strane zuba. Budući da su sa unutrašnje strane zuba, atačmeni se ne mogu videti.
  3. Vizil proteze sa namenskim krunicama. Vezuju se za prirodne zube uz pomoć specijalnih krunica koje pružaju najbolju stabilnost.

Cena vizil proteza

Cena vizil proteze u najvećoj meri je uslovljena tipom vizil proteze, odnosno cena zavisi od toga na koji način se proteza fiksira za prirodne zube.

Tako se cena vizil proteze sa kukicama kreće u rasponu od 350 do 450 evra, dok je cena vizil proteze sa atačmenima u proseku od 450 do 600 evra.

Kao najbolji, ali i najskuplji izbor, izdvaja se vizil proteza sa namenskim krunicama, a cena ovog rešenja iznosi od 650 do 800 evra.

Vrsta protezeProsečna cena
Vizil proteza sa kukicama350 – 450 evra
Vizil proteza sa atačmenima450 – 600 evra
Vizil proteza sa namenskim krunicama650 – 800 evra

All-On-4 ili vizil proteze

Kako su u pitanju dva veoma različita koncepcijska rešenja, ne može se dati definitivni odgovor na pitanje koja je najbolja proteza bez nepca.

Tabela ispod sumira ključne sličnosti i razlike između proteze na implantima i vizil proteze.

All-On-4 (proteza i na implantima)Vizil proteza (parcijalna skeletirana proteza)
Totalna protezaParcijalna proteza
Uopšte ne dodiruje nepceMinimalno dodiruje nepce
Fiksna protezaMobilna proteza
Traje preko 15 godina, često doživotnoTraje pet do 10 godna, često i duže
Košta između 3,500 i 5,000 evra po viliciKošta između 350 i 800 evra po vilici
Podrazumeva hiruršku ugradnju implanataNe zahteva oporavak, nema operacije

Kao što se iz prethodne tabele može videti, razlike između All-On-4 i parcijalne skeletirane proteze su veoma različite u gotovom svim aspektima.

Izbor odgovarajuće proteze bez nepca pre svega zavisi od broja preostalih zdravih zuba.

Zaključak

Nepce na protezi za nadoknadu zuba je element proteze na koji se pacijenti koji proteze nose najčešće žale.

Ono u velikoj meri ometa konzumaciju hrane, budući da znatno smanjuje osećaj teksture hrane kao i njen ukus.

Pored toga, ono može iritirati nepce pacijenta ili izazvati nagon za povraćanjem.

Dva alternativna rešenja koja nemaju nepce su proteza na implantima, odnosno All-On-4 rešenje, i vizil proteza.

All-On-4 predstavlja totalnu, fiksnu protezu, koja je izuzetno stabilna budući da je nošena implantima.

Sa druge strane, vizil proteza je mobilna, parcijalna proteza koja nadoknađuje nedostajuće zube pacijenta.

Reč je o dva potpuno drugačija rešenja, pa najbolji izbor proteze bez nepca zavisi od stanja zuba pacijenta.