Vađenje umnjaka: Hirurško, obično, cena, iskustva, oporavak

Vađenje umnjaka je hirurška operacija tokom koje se vrši ekstrakcija jednog ili više umnjaka, stalnih zuba kod odraslih osoba koji su poslednji u nizu zuba gornje i donje vilice.

Ako umnjak nema prostora da izraste, reč je o impaktiranom ili uraslom umnjaku.

Ovo stanje može biti bolno, dovesti do infekcije i drugih oralnih problema i najverovatnije će morati da bude izvađen. Vađenje umnjaka obavlja stomatolog ili oralni hirurg.

Kao oblik prevencije, neki stomatolozi i oralni hirurzi preporučuju vađenje umnjaka čak iako nisu urasli i trenutno ne prave problem.

Zašto se vade umnjaci?

Umnjaci obično izrastu između 17 i 25 godine, a vidljivi su na ortopanu. Većina ljudi u nekom trenutku izvadi umanjake iz nekog od sledećih razloga:

  • Impaktirani ili urasli su. Budući da se nalaze na samom kraju vilice, često nema dovoljno prostora da umnjaci izrastu, što može dovesti do bola umnjaka, infekcija i drugih problema.
  • Izrasli su pod lošim uglom. Umnjaci često izrastu u pogrešnom smeru, a ponekada guraju i ugrožavaju i druge zube.
  • Ortodontski razlozi, kada nemaju mesta za rast. Kao i u prethodna dva slučaja, neke vilice nisu dovoljno velike da bi umnjaci izrasli, pa oni rastu sa strane ili u pravcu drugih zuba.
  • Zahvaćni su karijesom ili su desni inficirane. Budući da su veoma nepristupačni, vrlo se teško peru i lako se kvare, pa se često uklanjaju nakon pojave karijesa, ponekada čak i preventivno kako bi se sačuvali okolni zubi. Naravno, pokvaren umnjak se može u nekim slučajevima može i lečiti.
  • Zubne infekcije. U slučaju uznapredovalih kvarova umnjaka, može doći do pojave infekcija (periapikalne lezije) koje dovode do uništavanja same vilične kosti i mogućnosti širenja infekcije na okolna tkiva.
  • Upale mekih tkiva. Tokom nicanja umnjaka, usled nakupljanja bakterija i ostataka hrane, veoma često se javljaju infekcije poput perikoronitisa.

Iako obično rastu u ranim dvadesetim, kod nekih osoba iz različitih razloga rast umnjaka može početi i kasnije.

Kasni rast umnjaka u 40-im ili 50-im godinama je takođe moguće.

Vađenje umnjaka je rutinska operacija bez velikih rizika, koja se obavlja u lokalnoj anesteziji.

Anestezija može biti aplicirana konvencionalno, upotrebom običnog šprica, ili uz pomoć savremene tehnologije, kada je reč o kompjuterski potpomognutoj anesteziji.

Rutinsko tj. obično vađenje umnjaka obavlja stomatolog, dok u slučaju impaktiranih i komplikovanih vađenja operaciju vađenja obavlja oralni hirurg.

Hirurško vađenje umnjaka

Kao što smo već objasnili, impaktirane, odnosno urasle umanjake, kao i složene slučajeve ekstrakcije umnjaka obavlja oralni hirurg, i tada govorimo o hirurškom vađenju umnjaka.

Operacija traje od 15 do 45 minuta, a obavlja se u lokalnoj anesteziji. Dužina trajanja operacije zavisi od slučaja do slučaja.

Pacijent tokom jedne posete može izvaditi jedan ili više zuba, ali se ne preporučuje vađenje svih umnjaka u jednoj poseti, jer bi to znatno otežalo pacijentu da jede nakon operacije, i potencijalno produžilo oporavak.

Obično vađenje umnjaka

Vadjenje umnjaka bez operacije, najčešće u slučajevima kada su zubi već delom ili u potpunosti izbili, naziva se rutinsko ili obično vađenje umnjaka, i mogu ga obavljati i stomatolozi.

Sama procedura vađenja traje slično kao i u slučaju hirurškog, oko 45 minuta, obavlja se u lokalnoj anesteziji, ali je oporavak obično kraći i ne razlikuje se preterano od vađenje bilo kog drugog zuba.

Priprema za operaciju vađenja umnjaka

Posebne pripreme pred vađenje umnjaka nisu potrebne kod većine pacijenata.

Važno je da pacijent svom stomatologu kaže ukoliko boluje od nekih bolesti, navede koje lekove redovno koristi i ukoliko je alergičan na neki od lekova.

Kod pacijenata koji boluju od bolesti poput srčanih ili neuroloških oboljenja, dijabetesa, bubrežne insuficijencije, autoimunih bolesti i slično, određena priprema može biti neophodna.

Pre same operacije pacijent će dobiti anesteziju, a preporučuje se da odloži obaveze odmah nakon operacije kako bi imao vremena za oporavak.

Iskustva sa vađenjem umnjaka

Kao i sa većinom stomatoloških zahvata, od rutinske popravke zuba, pa sve do kompleksnih operacija kao što je ugradnja implanta ili nadogradnja zubne kosti, i kod vađenja umnjaka iskustva su individualna.

Određeni broj pacijenata operaciju ekstrakcije umnjaka podneće veoma lako, kao ekstrakciju bilo kog drugog zuba, dok će najveći broj pacijenata nakon operacije doživeti otok, bol i nelagodu, što je uobičajen tok oporavka.

Ipak, slučajevi u kojima dolazi do komplikacija i neželjenih dešavanja su vrlo retka, a operacija se smatra rutinskom.

Cena vađenja umnjaka

Cena vađenja umnjaka zavisi od toga da li je reč o impaktiranim (uraslim) umnjacima, ili izniklim umnjacima.

Cena vađenja impaktiranih umnjaka (cena hirurškog vađenja umnjaka)12,000 do 16,000 dinara
Cena običnog (rutinskog) vađenja umnjaka3,000 do 5,000 dinara

Oporavak nakon vađenja umnjaka

Vađenje umnjaka je procedura koja se obavlja u jednom danu, te nakon ekstrakcije zuba pacijent odlazi kući odmah nakon završene procedure.

Kako dejstvo anestezije bude slabilo, uobičajeno je da se javi bol i otok.

Tokom prvog dana oporavka moguće je da će mesto operacije blago krvariti.

Osim upotrebe analgetika, najverovatnije lekova protiv bola iz grupe ibruprofena koji ne utiču na krvarenje, kao što je brufen, pacijent nakon ekstrakcije treba da aplicira hladne obloge sa spoljne strane usta u regiji koja je operisana kako bi smanjio bol i otok.

Kompletan oporavak traje do tri dana, tokom kojih pacijent treba da tokom jela štedi stranu vilice koja je operisana. Hrana koju unosi u prva tri dana treba da bude veoma mekana, poput jogurta, supa i potaža, pirea, pirinča i slično.

Tvrde i hrskave hrane i korišćenje sredstava za ispiranje usta mogu da uzrokuju povredu rane, i dovedu do propadanja krvnog ugruška.

Ovo stanje naziva se alveolitis, a budući da vilična kost i nervi ostaju nezaštićeni, može biti izuzetno bolno.

Važno je unositi dovoljnu količinu tečnosti kako bi oporavak tekao normalno, i kako ne bi došlo do dehidratacije.

Preporučuje se izbegavanje alkohola, kofeina i pušenja, kao i suviše grubo ispiranje usta hidrogenom ili sredstvima za ispiranje usta.

Ove navike mogu usporiti oporavak i dovesti do komplikacija.

Poželjno je održavanje dobre oralne higijene s tim da se izbegava korišćenje četkice za zube u regiji ekstrakcione rane, odnosno mesta izvađenog zuba, veće se rana može isprati rastvorom vode i paste za zube.

Ukoliko dođe do problema sa gutanjem ili disanjem, obilnog krvarenja, groznice, intenzivnog bola kod kog ne pomažu ni analgetici ili pucanje konaca, potrebno je bez odlaganja javiti se stomatologu.

Po operaciji, najčešće neće biti potrebna kontrola ukoliko nije potrebno izvaditi konce ili se ne pojave bilo kakve komplikacije tokom oporavka.

Zaključak

Vađenje umnjaka je veoma česta procedura kako bi se rešili problemi sa poslednjim zubima u vilici. Dan nakon operacije pacijenti mogu da konzumiraju mekanu hranu i vrate se svojim uobičajenim aktivnostima.

Kompletan oporavak traje najčešće oko tri dana, uz pridržavanje preporuka stomatologa.

Ipak iskustva sa oporavkom nakon ekstrakcije umnjaka su različita, neki pacijenti gotovo da nemaju otok niti bol nakon operacije, dok je oporavak nešto duži i komplikovaniji u ređim slučajevima.