BMI kalkulator: Izračunajte BMI, sa godinama i polom

Sveže informacije
Indeks telesne mase, BMI, je procena telesne masti na osnovu visine i telesne mase. Iako ne meri direktno telesnu masnoću, već umesto toga koristi jednačinu na osnovu koje pravi procenu, BMI može pomoći da se utvrdi da li osoba ima nezdravu ili zdravu težinu.

BMI kalkulator

BMI rezultat:

Vaš BMI (indeks telesne mase) iznosi i spada u kategoriju .

Izračunajte BMI

BMI kalkulator koristi visinu, telesnu masu, godine i pol kako bi izračunao indeks telesne mase.

Unesite željene vrednosti i kliknite na dugme „Izračunajte“ kako bi dobili Vaš BMI.

BMI kalkulator sa godinama i polom može se koristiti za odrasle i decu.

Šta je BMI?

BMI kalkulator, odnosno kalkulator indeksa telesne mase (engl. Body Mass Index, BMI) koristiti se za izračunavanje vrednosti BMI i odgovarajućeg statusa težine uzimajući u obzir starost i pol.

Indeks telesne mase, odnosno BMI, računa se na osnovu dva parametra:

 1. Visina
 2. Masa

BMI kalkulator sa godinama i polom uzima u obzir dva dodatna parametra kako bi prikazao normalne vrednosti za uzrast i pol osobe, budući da se skale razlikuju.

Vrednost dobijena računanjem indeksa telesne mase pokazuje da li je osoba pothranjena, normalne težine, prekomerne težine ili gojazna, u zavisnosti u kom se opsegu vrednost nalazi.

Pothranjenost i gojaznost mogu imati značajne zdravstvene implikacije i predstavljaju faktor rizika za pojavu različitih bolesti i medicinskih stanja.

Ovo uključuje i stanja povezana sa oralnim zdravljem, pa tako na primer osoba koja je pothranjena i pati od osteoporoze možda nije kandidat za ugradnju zubnih implanata.

Nešto kasnije detaljnije će biti reči o povezanosti BMI i zdravlja zuba i desni.

U slučajevima ozbiljne pothranjenosti ili gojaznosti detaljno se razmatra stanje pacijenta pre bilo kakvih velikih stomatoloških operacija.

Ovo naravno ne uključuje rutinske i hitne stomatološke procedure koje nisu kontraindikovane.

Indeksa telesne mase za odrasle

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Međunarodno udruženje za proučavanje gojaznosti razvili su kategorizaciju koja sadrži šest opsega: neuhranjenost, idealnu masu, prekomernu masu, blagu, tešku i ekstremnu gojaznost.

Ova kategorizacija odnosi se na odrasle osobe starije od 20 godina.

Tabela indeksa telesne mase za odrasle:

IndeksKlasifikacija
<18,5Neuhranjenost
18,5 – 24,9Idealna masa
25 – 29,9Prekomerna masa
30 – 34,9Blaga gojaznost
35 – 39,9Teška gojaznost
>40Ekstremna gojaznost

Indeksa telesne mase za decu

Tabela iznad važi za odrasle i ne može se primeniti na decu i tinejdžere, odnosno na mlađe od 20 godina.

Naš BMI kalkulator sa godinama će pravilno izračunati vrednosti i za ovaj uzrast.

On osim težine, visine uzima u obzir uzrast i pol, na osnovu čega se izračunava odgovarajuća vrednost percentila.

Tretiranje indeksa telesne mase za decu je nešto kompleksnije nego kod odraslih, i koristi pomenuti percentil za procenu dobijenih rezultata.

Percentil je statistička mera, koja se zatim poredi sa klasifikacijom koju je razvio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Tabela na osnovu koje se određuje BMI klasifikacija za decu i tinejdžere izgleda ovako:

IndeksKlasifikacija
<5%Neuhranjenost
5 – 85%Normalna masa
85% – 95%Rizik od gojaznosti
>95%Gojaznost

Veza između neuhranjenosti i gojaznosti i oralnog zdravlja

Sve je veće interesovanje za vezu između indeksa telesne mase i oralnog zdravlja.

Različite studije su pokazale da neuhranjenost i gojaznost mogu dovedu do različitih stomatoloških problema i predstavljaju faktor rizika.

Neki od stomatoloških problema koji mogu da se jave usled niske ili visoke vrednosti indeksa telesne mase uključuju:

 • Karijes
 • Parodontitis
 • Gubitak zuba

Studija iz 2017. godine pokazuje da je povećan rizik od gubitka zuba povezan, sa statistički značajnim razlikama, kod učesnika koji su imali manju težinu, odnosno niži indeks telesne mase.

Drugom studijom iz iste godine utvrđeno je da postoji jaka korelacija između gojaznosti i parodontitisa, odnosno bolesni desni.

Gojazni učesnici mogli bi biti izloženi većem riziku od razvoja parodontalne bolesti, čiji je jedan od prvih simptoma krvarenje desni, a ukoliko se ne leči, može dovesti do gubitka zuba.

Zapravo, upalni procesi desni jedan su od najčešćih razloga gubitka zuba.

Velika nacionalna studija obavljena u Južnoj Koreji 2021. godine na preko 110 hiljada učesnika, potvrdila je da je gojaznost povezana različitim oralnim bolestima i stanjima, uključujući zubni karijes, bolesti desni i gubitak zuba.

Osim što je direktno povezan sa oralnim zdravljem, neuhranjenost ili gojaznost predstavlja faktor rizika za nastanak niza opštih zdravstvenih problema, koje značajno mogu uticati i na zdravlje zuba i desni.

Ovo uključuje bolesti i stanja poput dijabetesa, osteoporoze, smanjene imunološke funkcije, apneje i slično.

Poznato je da su neka od ovih stanja kontraindikacija za stomatološke operacije poput ugradnje implanata, a mogu dovesti i do usporenog oporavka nakon drugih stomatoloških procedura.

U nastavku ćemo objasniti koji su rizici prekomerne težine i neuhranjenosti po opšte zdravlje.

Rizici povezani sa prekomernom težinom

Visok BMI, odnosno prekomerna težina jedan je od glavnih faktora rizika za pojavu brojnih ozbiljnih bolesti i zdravstvenih stanja.

Navedeni rizici uključuju:

Kao što se može videti iz gornje liste, postoje brojni negativni, u nekim slučajevima i fatalni ishodi koji mogu biti posledica prekomerne težine.

Rizici povezani sa nedostatkom težine

Prethodno su opisani rizici od prekomerne težine i visokog nivoa indeksa telesne mase.

Ipak, i neuhranjenost, odnosno BMI koji je niži od 18,5 kg/m2 sa sobom nosi različite zdravstvene rizike koji uključuju:

 • Nedostatke vitamina i anemija
 • Osteoporozu
 • Smanjenjw imunološka funkcije
 • Problemw sa rastom i razvojem, posebno kod dece i tinejdžera
 • Reproduktivne probleme
 • Potencijalne komplikacije kao rezultat operacije i usporen oporavak
 • Generalno povećan rizik od smrtnosti u poređenju sa osobama sa zdravim indeksom telesne mase

U određenim slučajevima, neuhranjenost može biti povezana sa drugom, osnovnom bolešću, ili pak sa poremećajima ishrane kao što su anoreksija ili bulimija.

Pacijenti koji boluju od bulimije skloni su stomatološkim problemima usled delovanja kiselina tokom hroničnog povraćanja, što može dovesti do karijesa, erozije zuba, suvih usta, bola i osetljivosti zuba, pojave zubnog kamenca i drugo.

BMI formula

BMI se izračunava na osnovu sledeće formule:

BMI = masa (kg) / visina2 (m)

Dakle, kako bi dobili indeks telesne mase, potrebno je podeliti masu osobe u kilogramima sa kvadratom njene visine u metrima.

Evo kako izračunati BMI na primeru osobe od 75 kilograma i visine od 1.8 metara:

BMI = 75 kg / (1.8 m)2 = 75 kg / 3.24 m2 = 23.1 kg/m2

Dobijenu vrednost potrebno je potražiti u tabeli koja je ranije podeljena u ovom članku i očitati klasifikaciju.

U konkretnom primeru, vrednost od 23.1 kg/m2 smatra se normalnom telesnom masom.

Ograničenja BMI kalkulatora

Iako je BMI, odnosno indeks telesne mase, široko korišćen i koristan pokazatelj zdrave telesne mase, on ima svoja ograničenja.

BMI je samo procena koja u obzir ne uzima sastav tela, odnosno tipove tela, kao i distribuciju mišića, koštane mase i masti.

Stoga, BMI treba uzeti u obzir zajedno sa drugim merenjima umesto da se koristi kao jedini metod za određivanje zdrave telesne mase osobe.

Drgim rečima, indeks telesne mase govori o višku telesne mase, a ne o višku telesne masti.

Na BMI dodatno utiču faktori kao što su starost, pol, etnička pripadnost, mišićna masa, telesna mast i nivo aktivnosti, između ostalog.

Na primer, starija osoba za koju se smatra da ima zdravu masu i BMI, ali je potpuno neaktivna u svakodnevnom životu može imati značajne količine viška telesne masti iako nema višak kilograma.

Ovo se smatra nezdravim, dok je kod mlađih osoba sa većim udelom mišićna a istog indeksa telesne mase, ovo zdrava vrednost.

Treba imati u vidu, da starije osobe obično imaju više telesne masti od mlađih osoba sa istim indeksom telesne mase.

Osim toga, žene obično imaju više telesne masti od muškaraca za isti BMI.

Korišćenje BMI kod dece i tinejdžera dolazi sa sličnim ograničenjima. Dodatno, visina i nivo polnog sazrevanja mogu uticati na BMI i nivo telesnih masti kod dece.

BMI je bolji pokazatelj viška telesne masti za gojaznu decu nego za decu sa prekomernom težinom, čiji BMI može biti rezultat povećanja nivoa masti ili mase bez masti (sve telesne komponente osim masti, koja uključuje vodu, organe i mišiće).

Ipak, BMI je prilično tačan pokazatelj za telesnu masnoću za 90 do 95% populacije i može se efikasno koristiti zajedno sa drugim merama za određivanje zdrave telesne mase pojedinca.

Zaključak

Indeks telesne mase (BMI) je koristan alat za procenu telesne mase i statusa težine, kako za odrasle tako i za decu.

Naš BMI kalkulator uzima u obzir visinu, masu, uzrast i pol osobe, i pokazuje da li je osoba neuhranjena, normalne težine, prekomerne težine ili gojazna.

Budući da prekomerna težina i gojaznost mogu dovesti do različitih zdravstvenih problema, uključujući i probleme u vezi sa oralnim zdravljem, stomatolozi uzimaju u obzir BMI pri planiranju nekih stomatoloških procedura, posebno u slučajevima ozbiljne pothranjenosti ili gojaznosti.

Osim toga, prekomerna ili nedovoljna uhranjenost jedan je od glavnih faktora rizika kod mnogih bolesti i stanja koja direktno ili indirektno mogu uticati na zdravlje zuba.